D 56/2019 - Prodejna hraček o výměře 214,60 m2 v obci Šumperk (on-line)
Popis: Jednotka č. 3061/2 (jiný nebytový prostor) – je nebytová jednotka, nacházející se ve 2. nadzemním podlaží víceúčelového objektu s celkem 4 nadzemním podlažími. Dům je vyzdívaný s monolitickou železobetonovou
konstrukcí. Střecha je sklonitá, klempířské prvky jsou úplné. Fasáda je zakázková, okna jsou plastová. Schody jsou betonové s povrchem z dlažby. Výtah je instalován. Podlahy jsou z dlažby, PVC. Vytápění je ústřední, teplá voda zajištěna. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Dům je kolaudován v roce 2005. Jednotka je pronajata, a je využívána jako prodejna hraček – Pompo spol.s r.o.

Nebytová jednotka – prodejna hraček je o celkové výměře 214,60 m2.
Jednotka je pronajata za sjednané nájemné 25.000,- Kč/měsíc bez DPH.
Nájemní smlouva uzavřená na dobu neurčitou za tržních podmínek.
Lokalita: Hlavní třída č.p. 3061/20, Šumperk
Datum konání: 27.11.2019 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.990.000,- Kč  3.800.000,- Kč  300.000,- Kč  4.230.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz