D 57/2019 - prodejna obuvi o výměře 211,50 m2 v obci Šumperk (on-line)
Popis: Jednotka č. 3061/1 (jiný nebytový prostor) – je nebytová jednotka, nacházející se v 1. nadzemním podlaží víceúčelového objektu s celkem 4 nadzemním podlažími. Dům je vyzdívaný s monolitickou železobetonovou
konstrukcí. Střecha je sklonitá, klempířské prvky jsou úplné. Fasáda je zakázková, okna jsou plastová. Schody jsou betonové s povrchem z dlažby. Výtah je instalován. Podlahy jsou z dlažby, PVC. Vytápění je ústřední, teplá voda zajištěna. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Dům je kolaudován v roce 2005. Jednotka je pronajata, a je využívána jako prodejna obuvi - Baťa.

Nebytová jednotka – prodejna obuvi Baťa je o celkové výměře 250,59 m2.
Prostory jsou pronajaty v 1. NP o výměře 211,50 m2 a část prostor v 3. NP o výměře 39,09 m2.
Jednotka je pronajata za sjednané nájemné 200.662,50 Kč/čtvrtletí bez DPH.
Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou do 31.12.2021 za tržních podmínek.
Lokalita: Hlavní třída č.p. 3061/20, Šumperk
Datum konání: 27.11.2019 v 09:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  3.990.000,- Kč  6.700.000,- Kč  400.000,- Kč  9.655.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz