D 53/2019 - Víceúčelový dům v obci Šumperk (on-line)
Popis: Víceúčelový dům č.p. 3140:
Oceňovaná nemovitost je víceúčelový objekt na nároží ulic Langrova a Lužickosrbská, částečně podsklepený, se čtyřmi nadzemními podlažími. Je využíván pro obchod, služby a administrativu. Jde o železobetonový montovaný skelet s vyzdívkami. Schodiště je železobetonové s povrchem z dlažby. Výtah je instalován. Klempířské prvky jsou úplné. Okna jsou hliníková, vnitřní dveře plné a prosklené. V objektu je vzduchotechnické zařízení York, zajišťující nucené větrání. WC jsou splachovací, sociální zařízení. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci. Dům je z roku 2008. Stav objektu je dobrý, údržba dostatečná. Většina prostor je pronajímána.

Užitná plocha: 2 625,00 m2
Obestavěný prostor: 13 202,80 m3
Zastavěná plocha: 1 156,68 m2
Plocha pozemku: 1 087,00 m2
Lokalita: Langrova 3140/25, 787 01 Šumperk
Datum konání: 11.12.2019 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  30.000.000,- Kč  42.500.000,- Kč  3.000.000,- Kč  45.515.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz