D 49/2019 - nebytové prostory v obci Slabce (on-line)
Popis: Dvoupodlažní budova č.p. 164: Budova je řadová koncová v rámci areálu ZŠ a MŠ, umístěná na okraji obce. Přístup je zpevněnou veřejnou komunikací, následně v rámci oploceného areálu školy je sjednáno věcné břemeno na pozemky parc. č. 210/5 a 210/7 - věcné břemeno chůze a jízdy (bezplatné na dobu neurčitou).
Vstup do 1. PP budovy je z jižní strany od příjezdové komunikace, do 1. NP je hlavní resp. vedlejší vstup ze severní strany v rámci areálu.
Příjezdová komunikace je ve vlastnictví ČR, hospodaří Státní pozemkový úřad. Přístup/příjezd k vratům 1. PP (jižní strana budovy) je přes komunikaci (zpevněný asfaltový povrch) pozemku parc. č. 199/3 ve vlastnictví ČR, hospodaří Státní pozemkový úřad.
Přístup do hlavní budovy je přes pozemky parc. č. 210/7, vlastnické právo městys Slabce, pozemek parc.č. 210/5, vlastnické právo městy Slabce a pozemek 199/2, vlastnické právo ČR, hospodaří Státní pozemkový úřad.
Na pozemky parc.č. 210/7 a 210/5 v k.ú. Slabce je sjednáno „věcné břemeno chůze a jízdy”, bezplatné na dobu neurčitou, k pozemkům parc. č. 236/2 - zastavěno stavbou - účel užití výroba a parc.č. 236/3 - zastavěno stavbou - jiná stavba.

Jedná se o dvoupodlažní budovu postavenou na pozemku parc.č. 236/2. Suterén je rozdělen na 2 místnosti, přístup je ocelovými vraty z jižní strany objektu. Schody mezi 1.PP a 1. NP neexistují. 1. NP má vstup ze severní strany. Střecha je sedlová. V současné době je stavba odpojena od sítě elektro.
Základy jsou betonové izolované, obvodová konstrukce je železobetonový montovaný skelet s cihelnou vyzdívkou tl. 30 cm, stropy železobetonové panelové, krov je dřevěný vazníkový, krytina alukryt, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, úprava vnitřních povrchů omítka vápenná, vnější omítka je břízolitová, vnitřní obklady keramické, schody chybí, dveře dřevěné v ocelové zárubni, okna plastová a dřevěná zdvojená, povrchy podlah - keramická dlažba, laminátová plovoucí podlaha, PVC, vytápění elektrickými přímotopy a akumulačkami, elektroinstalace 220/380 V, bleskosvod osazen, rozvod vody studené a teplé v plastových trubkách, vnitřní odpady z kuchyně, WC a koupelny, plyn chybí, ohřev teplé vody boiler, kuchyňská linka, sociální zázemí - sprchový kout, WC a umyvadla, dalším vybavením je zabezpečovací zařízení.
Stavba byla postavena v roce 1986, stáří k datu ocenění je 33 let. Doba další životnosti je předpokládána 37 let, celková životnost je 70 let. Celková životnost stavby byla stanovena s ohledem na stav 1.PP - vlhkost.
1. PP je celkově zasaženo pronikající spodní vlhkostí přes obvodové zdivo, vnitřní omítka celkově opadává.
V 1. NP byly provedeny v letech 2011-2012 stavební úpravy - podlahy, okna, dveře, rekonstrukce sociálního zázemí (obklady, dlažby, rozvody, zařizovací předměty), stropy, kuchyňka, rozdělní místností sádrokartonovou příčkou. V 1. NP je celkový stav dobrý. Dřevěné podbití střešního přesahu se uvolňuje.
Z místnosti šatny je přístup na terasu. Zde je nutnost provedení oprav - zábradlí, oplechování, povrchu podlahy.

Výměry jednotlivých místností:

1. PP Vnitřní výška místností je 2,71 metru.
Sklad (přední) 18,69 m2
Sklad (zadní) 57,99 m2
CELKEM 76,68 m2

1. NP Vnitřní výška místností je 2,95 metru.
Vstup 3,98 m2
Umývárna 9,64 m2
WC (umývárna) 0,91 m2
WC (vstup) 1,62 m2
Recepce 15,98 m2
Kuchyň 7,08 m2
Chodba 6,18 m2
Sklad 7,25 m2
Sklad 4,48 m2
Sklad 22,20 m2
Šatna 30,61 m2
Tělocvična 31,36 m2
kancelář 9,45 m2
Chodba 5,72 m2
Jednací m. 37,62 m2
Kartotéka 2,82 m2
Kancelář 12,39 m2
CELKEM 209,29 m2

-----------------------------------------------
CELKEM 285,97 m2
Terasa 33,73 m2
Lokalita: Slabce 164, 270 41 Slabce
Datum konání: 4.12.2019 v 10:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.667.000,- Kč  2.500.000,- Kč  200.000,- Kč  1.667.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz