D 75/2005 - Zásoba zboží - balené instantní nápoje
Popis: Jedná se o zboží, u něhož uplynula doporučená lhůta spotřeby.
Lokalita: Brno
Datum konání: 28.2.2006 v 13:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.000,- Kč  0,- Kč  300,- Kč  15.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz