D 2/2019 - 1/2 pozemků v obci Brankovice (on-line)
Popis: Pozemky: oceňované pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. V územním plánu obce jsou evidovány v nezastavitelných plochách. Pozemek p.č. 696/74 je břehem vodního toku. Ostatní pozemky jsou zemědělsky využívány.
Lokalita: Brankovice, okres Vyškov
Datum konání: 15.1.2020 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  22.700,- Kč  34.000,- Kč  6.800,- Kč  22.700,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz