N 12/2019 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Bolatice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 19: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly převzaty z mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt rodinného domu, podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, střecha je valbová s plechovou krytinou, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou plastová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Jde zřejmě o dvoubytový dům. Technický stav je průměrný. Napojení na sítě neověřeno, předpokládám elektřinu, veřejný vodovod, studnu a kanalizaci. U domu se nachází vedlejší stavby a stodola.
Na nemovitosti vázne věcné břemeno bytu a spoluužívání pro Ludvinu Harasimovou. Oprávněná již nežije.
Lokalita: Lesní 19/6, 747 23 Bolatice
Datum konání: 19.2.2020 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.720.000,- Kč  2.570.000,- Kč  200.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz