D 25/2019 - 1/4 pozemků v obci Slatinky (on-line)
Popis: Pozemky: Oceňované pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jsou zemědělského charakteru a jsou takto i využívány. Část pozemků je z hlediska územního plánu evidována v ploše dopravní infrastruktury a počítá se zde s přeložkou komunikace II/149.
Lokalita: Slatinky, okres Prostějov
Datum konání: 22.1.2020 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  140.000,- Kč  210.000,- Kč  40.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz