N 15/2019 - Pozemky v obci Střítež nad Ludinou (on-line)
Popis: Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemek p.č. 2968 je z převážné části zemědělsky využíván, z menší části se na něm nacházejí porosty. V územním plánu je evidován v ploše NS, jako retenční prostor. Na pozemku p.č. 2969 se nacházejí břehové porosty. Pozemek p.č. 3697 je zemědělsky využívaný pozemek, pozemek p.č. 3700 je lesním pozemkem s trvalými porosty.
Lokalita: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
Datum konání: 18.3.2020 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.360.000,- Kč  1.360.000,- Kč  250.000,- Kč  1.360.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz