D 76/2005 - Odnosové nákupní tašky s motivem Pro Tec cs
Popis: Igelitová taška malá, 761.707 kusů, igelitová taška velká, 206.581 kusů.
Lokalita: Brno
Datum konání: 16.1.2006 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  10.000,- Kč  20.000,- Kč  3.000,- Kč  66.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz