N 16/2019 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemky v obci Střítež nad Ludinou (on-line)
Popis: Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemek p.č. 3684 je zemědělsky využíván. Na pozemcích p.č. 3968, 3685, a 3973 se nacházejí břehové porosty. Pozemky p.č. 3970 a 3971 jsou příjezdy na pozemek p.č. 3684.
Lokalita: Střítež nad Ludinou, okres Přerov.
Datum konání: 1.4.2020 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  920.000,- Kč  920.000,- Kč  200.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz