N 17/2019 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemky v obci Střítež nad Ludinou (on-line)
Popis: Pozemek parc. č. 3776 se nachází mimo zastavěné území obce a jde o zemědělsky využívaný pozemek.
Lokalita: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
Datum konání: 25.3.2020 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.360.000,- Kč  1.360.000,- Kč  240.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz