D 62/2019 - Podíl o velikosti 1/6 na pozemku v obci Vysoké Popovice (on-line)
Popis: Pozemek parc. č. 2612: Oceňovaný pozemek se nachází mimo zastavitelné území obce. Je zemědělsky využíván. Z hlediska územního plánu je evidován v ploše Zp - plochy zemědělské půdy produkční orné. S jiným
využitím se tak nepočítá.
Lokalita: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov.
Datum konání: 1.4.2020 v 10:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  3.000,- Kč  4.500,- Kč  900,- Kč  3.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz