D 77/2005 - Zásoba zboží z oblasti elektro - soubor věcí movitých
Popis: Jedná se o zásobu nového zboží značek Bergner, Elco, LFG, Inspira, Premium, Trion a dalších, v celkové pořizovací ceně 6,547.939,38 Kč + DPH. Soubor věcí movitých je uveden v příloze, viz dodatek č.1.
Lokalita: Brno
Datum konání: 16.1.2006 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  250.000,- Kč  500.000,- Kč  70.000,- Kč  1.580.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz