D 11/2020 - Podíl o velikosti 1/2 na pozemcích v obci Brno-Slatina (on-line)
Popis: Pozemky se nacházejí na okraji zastavěného území, v lokalitě Stránská skála. Pozemek p.č. 542/120 je z hlediska platného územního plánu evidován v zemědělské ploše, a je takto i využíván. Pozemek p.č. 551/12 se nachází v ploše KV - plocha krajinné zeleně všeobecné. Na pozemku se nacházejí náletové porosty.
Lokalita: Brno-Slatina, okres Brno-město
Datum konání: 22.7.2020 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  40.000,- Kč  60.000,- Kč  12.000,- Kč  60.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz