D 12/2020 - Podíl o velikosti 1/2 na pozemku a rodinném domě v obci Brankovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 165: je samostatně stojící objekt rodinného domu, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda není. Okna jsou dřevěná. Jiné vybavení domu není. Dům je ve velmi špatném stavu, k demolici, či celkové rekonstrukci.
Lokalita: Chaloupky č.p. 165, 683 33 Brankovice
Datum konání: 19.8.2020 v 10:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  33.400,- Kč  50.000,- Kč  10.000,- Kč  73.500,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz