D 7/2020 - Skladovací hala (on-line)
Popis: Jiná stavba č.p. 891: je samostatně stojící objekt skladovací haly, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z plechové vlnovky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná hladká. Okna jsou plastová, vnitřní dveře jsou náplňové, podlahy jsou z dlažby a betonu. WC je splachovací. Koupelna není. Kuchyň je s linkou. Vytápění v objektu není, elektrorozvody pouze provizorní, vzduchem. Teplá voda je z boileru. Hala je využívána ke skladování, částečně garážování. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci do jímky. Stav objektu je celkově podprůměrný.
Dle sdělení p. Korčeka, který nemovitost užívá, nájemní smlouva neexistuje.
Lokalita: Teplická 891, 418 01 Bílina - Teplické Předměstí
Datum konání: 14.1.2021 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.280.000,- Kč  1.920.000,- Kč  110.000,- Kč  1.705.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz