D 23/2020 - Pozemky v obci Horní Cerekev (on-line)
Popis: Pozemky:

Zemědělské pozemky: č. parc. 212/45, 212/55, 212/56, 213/1, 221, 333/10, 333/25, 338/11 a 338/12 vše k.ú. Hříběcí, obec Horní Cerekev.

Oceňované pozemky se nacházejí na okraji v katastrálním území Hříběcí, které je samostatnou vesnicí vzdálenou od Horní Cerekve 2 km a rozkládá se kolem silnice II. třídy 639, která spojuje hlavní část města - Horní Cerekev s Kamenicí nad Lipou. Nacházejí se v SV části kat. území mimo zástavbu. Pozemek p.č. 338/12 se nachází mimo zastavěné části obce na SZ konci zastavěného území, s okolní zástavbou převážně rodinných domů.

Pozitiva oceňované nemovité věci:
- jedná se o zemědělské pozemky s možností rozvoje zemědělské výroby

Negativa oceňované nemovité věci:
- pozemek p.č.338/12 nemá přístup
Lokalita: Hříběcí, obec Horní Cerekev
Datum konání: 31.3.2021 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  900.000,- Kč  1.100.000,- Kč  100.000,- Kč  1.070.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz