D 78/2005 - Zásoba zboží z oblasti elektro - soubor věcí movitých
Popis: Jedná se o zásobu poškozeného a nefunkčního zboží různých značek, v evidované pořizovací ceně 4,653.738,96 Kč + DPH. Soubor věcí movitých je uveden v příloze, viz dodatek č.1.
Lokalita: Brno
Datum konání: 16.1.2006 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.000,- Kč  0,- Kč  300,- Kč  102.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz