D 18/2020 - Rodinný dům v obci Šlapanov (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 22: je samostatně stojící objekt rodinného domu, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo s kamenem, kamenný základ, střecha je sklonitá s krytinou z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná a chybějící. Okna jsou dřevěná dvojitá, vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z dlažby a laminátu. WC je splachovací. Koupelna je se sprchovým koutem, umyvadlo. Kuchyň je bez linky, elektrický sporák. Vytápění je ústřední, plynový kotel. Teplá voda je z kotle. Dispozičně jde o byt 2+1. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, plyn, kanalizace je do jímky. Dům je z 1.poloviny 19 století, v posledních letech bez zásadních oprav či rekonstrukcí, pouze průběžné opravy a drobné modernizace. Stav objektu je podprůměrný. U domu se dále nachází dřevník a zděná vedlejší stavba.

Pozemek p.č. 214 je lesním pozemkem s lesním porostem. Nachází se mimo zastavěné území obce.

Pozemek ve zjednodušené evidenci č. 20/2 se dle sdělení KÚ z části nachází v reálné parcele č.1209/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která se nachází ve funkčním celku s rodinným domem, část pozemku se nachází v reálné parcele č.25/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, který je užíván jako veřejně přístupná asfaltová cesta.
Lokalita: Šlapanov č.p. 22, 582 51 Šlapanov
Datum konání: 7.4.2021 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.624.000,- Kč  2.030.000,- Kč  200.000,- Kč  2.205.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz