D 6/2021 - Rodinný dům v obci Kněžmost (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 16: je samostatně stojící objekt rodinného domu, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, střecha je sklonitá s krytinou z falcovaného plechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou dřevěná, plastová a kovová, vnitřní dveře jsou náplňové. Dům není užíván již několik roků, stav je špatný, k celkové rekonstrukci, vnitřní vybavení je nefunkční. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod a plyn, kanalizace je svedena do jímky.
Rodinný dům je vyklizen.
Lokalita: Žantov 16, 294 02 Kněžmost
Datum konání: 19.5.2021 v 10:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.000.000,- Kč  2.600.000,- Kč  200.000,- Kč  4.750.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz