N 2/2021 - Pozemky zemědělské v obci Střítež nad Ludinou (on-line)
Popis: • Pozemek parc. č. 3684 o výměře 45367 m2, vedený jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Pozemek parc. č. 3776 o výměře 68165 m2, vedený jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Pozemek parc. č. 3685 o výměře 338 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití zeleň,
• Pozemek parc. č. 3968 o výměře 155 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití zeleň,
• Pozemek parc. č. 3970 o výměře 170 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• Pozemek parc. č. 3971 o výměře 202 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• Pozemek parc. č. 3973 o výměře 469 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití zeleň,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 67, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Hranice, v katastrálním území a v obci Střítež nad Ludinou, Okres Přerov.

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemky p.č.3684 a 3776 jsou zemědělského charakteru a jsou takto i využívány. Na pozemcích p.č.3968, 3685, a 3973 se nacházejí břehové porosty. Pozemky p.č.3970 a 3971 jsou příjezdy na pozemek p.č.3684.
Lokalita: Střítež nad Ludinou
Datum konání: 30.6.2021 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.104.000,- Kč  2.630.000,- Kč  300.000,- Kč  3.674.444,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz