N 1/2021 - Rodinný dům v obci Benátky nad Jizerou - opakovaná dražba (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 313:
Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly převzaty z mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt rodinného domu, zřejmě nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z betonové tašky, bleskosvod je instalován. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je novodobá točená. Okna jsou dřevěná špaletová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Celkový stav je průměrný. Napojení na IS nezjištěno, předpokládám NN, veřejný vodovod, kanalizaci.

Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z veřejné komunikace. Přístup k nemovité věci je přes pozemek jiného vlastníka (p.č. 601/117), nezajištěn služebností.

Byla zahájena a stále probíhá exekuce na vyklizení nemovitosti bývalou nájemkyní, která i po výpovědi nájmu pronajímatelem (současným vlastníkem) odmítá fakticky opustit rodinný dům.
Nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou za tržních podmínek. Měsíční nájemné činí 19.000,- Kč.
Lokalita: Bratří Bendů 313/1, 294 71 Benátky nad Jizerou II
Datum konání: 24.11.2021 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.700.000,- Kč  3.000.000,- Kč  400.000,- Kč  2.700.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz