D 8/2021 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl 1/4 na rodinném domu v obci Srubec (on-line)
Popis: •Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. 64/9 o výměře 100 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Stará Pohůrka, č.p. 200, rodinný dům
Stavba stojí na pozemku parc. č.: 64/9,
•Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. 64/3 o výměře 724 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 36, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, v katastrálním území a v obci Srubec, okres České Budějovice.
Rodinný dům č.p. 200: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení a z předloženého znaleckého posudku. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt rodinného domu, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou plastová, v podkroví dřevěná špaletová, vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z dlažby a PVC. WC je splachovací, koupelny s vanou, umyvadlo. Vybavení kuchyní je standardní, vytápění je ústřední, plynový kotel, teplá voda je z boileru.
Dispozičně jde o dva byty 2+1. Stáří objektu odhaduji na nejméně 60 roků. Celkový stav je podprůměrný, celkové vybavení také, morálně
zastaralé. Napojení na IS nezjištěno, předpokládám NN, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn.
Lokalita: U Rybníka 200, 370 06 Srubec
Datum konání: 14.7.2021 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  744.000,- Kč  930.000,- Kč  200.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz