D 7/2021 - Výrobní a skladovací areál v obci Uničov + movité věci (on-line)
Popis: a) Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

• Pozemek parc. č. St. 950/1 o výměře 77560 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,
• Pozemek parc. č. St. 950/5 o výměře 244 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: bez čp/če, výroba
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/5,
• Pozemek parc. č. St. 950/6 o výměře 3300 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: bez čp/če, výroba
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/6,
• Pozemek parc. č. St. 950/10 o výměře 127 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,
• Pozemek parc. č. St. 950/11 o výměře 358 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: bez čp/če, výroba
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/11,
• Pozemek parc. č. St. 950/15 o výměře 1031 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: bez čp/če, výroba
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/15,
• Pozemek parc. č. St. 950/17 o výměře 1124 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: bez čp/če, výroba
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/17,
• Pozemek parc. č. St. 950/18 o výměře 1678 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: bez čp/če, výroba
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/18,
• Pozemek parc. č. St. 950/24 o výměře 380 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: bez čp/če, výroba
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/24,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 5062, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc, v katastrálním území a v obci Uničov, okres Olomouc.

(dále také jen „předmět dražby“)

Předmět dražby uvedený shora byl podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), navrhovatelem dražby zahrnut do soupisu majetkové podstaty dlužníka společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2627.

Nemovité věci, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jsou ve výlučném vlastnictví společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2627.

Způsob zpeněžení nemovitých věcí a volba dražebníka byla navrhovatelem provedena v souladu s pokynem zajištěného věřitele, jeho právním nástupcem Property benefits s.r.o., IČ: 07213468, se sídlem Horní lán 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 74948, ze dne 25.3.2021.

b) Předmětem dražby jsou movité věci, a to:

Soupis movitých věcí:

(číslování dle znaleckého posudku)

01. Sušárna Vaniček 40 000 CZK bez DPH
02. Sušárna SRV2-technologie 8 000 CZK bez DPH
03. Manipulační vozík BALJER-ZEMBROD 90 000 CZK bez DPH
04. Kuchyňská linka CARMAN 10 000 CZK bez DPH
05. Kamerový systém 8 000 CZK bez DPH
06. Klimatizace-administrativní budova CARMAN 7 000 CZK bez DPH
07. Hydraulická ruka 220 000 CZK bez DPH
09. Zdroj OZE-technologie kotelny 3 500 000 CZK bez DPH
10. Technologická linka pilnice pro zpracování kulatiny 1 700 000 CZK bez DPH
11. Konvenční sušárna řeziva MÜHLBOCK 300 000 CZK bez DPH
12. Technologický uzel rámové pily 100 000 CZK bez DPH
14. ---
15. ---
16. ---
17. ---
18. ---
19. Adsorpční sušička DRYTEK model 120 25 000 CZK bez DPH
20. Sušárny DOSYMA-2 ks 300 000 CZK bez DPH
21. Technologická linka DOSYMA na pořez 4 000 000 CZK bez DPH
22. Rozmítací linka DETTO s automatickým posunem 450 000 CZK bez DPH
23. Dopravníkový systém DETTO 180 000 CZK bez DPH
27. Sekačka mlýnová 60 000 CZK bez DPH
28. Zkracovací pila MJ-FP-1192/16 30 000 CZK bez DPH
29. Hydraulický napínák TŐHRESS 80 000 CZK bez DPH
30. Sekačka SA 25 s bubnem 140 000 CZK bez DPH
31. Pila 4 sekční s příslušenstvím 180 000 CZK bez DPH
32. Hydraulické zvedání válců 65 000 CZK bez DPH
33. Dopravníkový systém Čkyně 20 000 CZK bez DPH
34. Měřící systém KESAT 10 000 CZK bez DPH
35. Dopravníkový systém JKS 30 000 CZK bez DPH
36. Kontejner-kancelář expedice 75 000 CZK bez DPH
37. T-profily betonové pro kulatinu 80 000 CZK bez DPH
38. Panely betonové zatěžovací 50 000 CZK bez DPH
39. Protihluková konstrukce 3 500 CZK bez DPH
40. Záložní zdroj Astip 8 000 CZK bez DPH
41. Regulační a monitorovací systém HMP 8 000 CZK bez DPH
42. Drtič dřevěného odpadu (vyřazen z evidence) 0 CZK
43. Dvojřetězový dopravník na kulatinu 0 CZK

Celkem bez DPH: 11.777.500,- Kč
Celkem s DPH 21%: 14.250.775,- Kč

(dále také jen „předmět dražby“)

Předmět dražby uvedený shora byl podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), navrhovatelem dražby zahrnut do soupisu majetkové podstaty dlužníka společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2627.

Movité věci, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jsou ve výlučném vlastnictví společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2627.

Způsob zpeněžení movitých věcí a volba dražebníka byla navrhovatelem provedena v souladu s pokynem zajištěného věřitele panem Romanem Planičkou, naroz. v roce 1969, bytem Uherské Hradiště, Polní 778, ze dne 25.3.2021.

Způsob zpeněžení movitých věcí a volba dražebníka byla navrhovatelem provedena v souladu s pokynem zajištěného věřitele společností SPORT RELAX E&S spol. s r.o., IČ: 268 04 735, se sídlem Poděbradova 751/2, 784 01 Litovel, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 26449, ze dne 24.3.2021.

c) Předmětem dražby jsou movité věci, a to:

Soupis drobného majetku:

(číslování dle znaleckého posudku)

01) Skříňka dřevěná 3 ks 300 CZK bez DPH
02) Skříňka plná 2 ks 360 CZK bez DPH
03) Kalkulačka SHARP 450 CZK bez DPH
04) Kalkulačka SHARP 450 CZK bez DPH
05) Stahovák 500 CZK bez DPH
06) Svěrák 650 CZK bez DPH
07) Vozík na plynové láhve. 250 CZK bez DPH
08) Svěrák ruční. 750 CZK bez DPH
09) Sklíčidlo 350 CZK bez DPH
10) Bruska BAD 40 850 CZK bez DPH
11) Hydraulická ohýbačka 300 CZK bez DPH
12) Nůžky pákové 350 CZK bez DPH
13) Dispenzor vody 500 CZK bez DPH
14) Kolo horské 400 CZK bez DPH
15) Hasicí přístroje 14 ks 4 200 CZK bez DPH
16) ---
17) ---
18) ---
19) ---
20) Soustruh univ. UNION 750 CZK bez DPH
21) Vrtačka stojan. BK 32 300 CZK bez DPH
22) Soustruh SU 50A-1500. 1 600 CZK bez DPH
23) Frézka univ. FA-3-AU. 1 200 CZK bez DPH
24) Pila na kov ON 253 450 CZK bez DPH
25) Soustruh S 1-250/1500 700 CZK bez DPH
26) Pila na kov PK 10 500 CZK bez DPH
27) Ohýbačka pl. X010002A, délka 110 cm. 150 CZK bez DPH
28) Svářečka SPD 315 100 CZK bez DPH
29) Vozík D35 900 CZK bez DPH
30) Startovací zaříz. APS 55M 400 CZK bez DPH
31) ---
32) Trezor NT5 MS 14 000 CZK bez DPH
33) Jednací stůl 2 ks 1 200 CZK bez DPH
34) Nokia 3120. 50 CZK bez DPH
35) Program Psion. 10 ks 0 CZK bez DPH
36) Dispenzor WETRA 300 CZK bez DPH
37) Klimatizace 2 ks 1 300 CZK bez DPH
38) Dispenzor WETRA 350 CZK bez DPH
39) Reproduktory 4 ks 800 CZK bez DPH
40) GSM brána 1 200 CZK bez DPH
41) Svářečka ALFIN 150 E 2 500 CZK bez DPH
42) Klimatizace 1 000 CZK bez DPH
43) Televize plazmová 1 200 CZK bez DPH
44) Skříň na prospekty 800 CZK bez DPH
45) Skříň na lednici 800 CZK bez DPH
46) Lednice 500 CZK bez DPH
47) Křeslo Robin 8 ks 1 600 CZK bez DPH
48) Odpad. koš 201 mat. 200 CZK bez DPH
49) Odpad. koš 301 mat. 250 CZK bez DPH
50) Věšák Felix 2 ks 500 CZK bez DPH
51) Věšák Felix 0 CZK bez DPH
52) Mikrovlnná trouba BAUMATIC 4 ks 1 000 CZK bez DPH
53) Myčka nádobí BAUMATIC 800 CZK bez DPH
54) Držák na plazmy 400 CZK bez DPH
55) Držák na plazmy 450 CZK bez DPH
56) Felicia Pick Up 2M6 4104 3 000 CZK bez DPH
57) Chladnička Hyundai 450 CZK bez DPH
58) Zabezpečovací ústředna 2 200 CZK bez DPH
59) LCD TV LG 37LC41 2 ks 1 600 CZK bez DPH
60) Sedací souprava Pepone 1 200 CZK bez DPH
61) Telefon MDA VARIO III 0 CZK bez DPH
62) Notebook Sony 60 CZK bez DPH
63) Kanc. židle Lextra 482-CP 2 ks 2 200 CZK bez DPH
64) Válenda 10 ks 1 000 CZK bez DPH
65) Ocelový kontejner 11 m3 4 500 CZK bez DPH
66) Sprcha, sprchový set 80 CZK bez DPH
67) Sprcha ruční 50 CZK bez DPH
68) Vystřeďovací vozík 1 LA7 1 700 CZK bez DPH
69) PRL Xerox Phaser tiskárna. 250 CZK bez DPH
70) Vaničky Jika 4 ks 200 CZK bez DPH
71) Klič momentový. na kola osobních vozidel. 650 CZK bez DPH
72) Křovinořez Stihl FS 260-C 2 000 CZK bez DPH
73) Buben 4Z 25M 120 CZK bez DPH
74) Rozmetač hnojiv KRH-03/3 1 900 CZK bez DPH
75) Televizor 800 CZK bez DPH
76) Mikrovlnná trouba SENCOR SMW 2917 150 CZK bez DPH
77) iPhone 5, 64 GB black 0 CZK bez DPH
78) 2-5-X kompresor (jelení pramen). 300 CZK bez DPH
79) 2 díl pracovní židle-šedý potah 800 CZK bez DPH
80) Kalkulačka Citizen 70 CZK bez DPH
81) Vozík dílenský 1 300 CZK bez DPH
82) MORA VDS 630 C 1 900 CZK bez DPH
83) AKU-vrtačka 1 900 CZK bez DPH
84) Paletizační vidle 3 100 CZK bez DPH
85) UD180C hodiny digitální venkovní 1 700 CZK bez DPH
86) Fotoaparát NIKON 250 CZK bez DPH
87) Magnet 1 200 CZK bez DPH
88) Invertor Kitin 170 1 100 CZK bez DPH
89) Zvedák řetězový 1 300 CZK bez DPH
90) Snímač KOS 1 100 CZK bez DPH
91) Adaptér KOS USB 700 CZK bez DPH
92) Datový čip s klíčenkou 250 CZK bez DPH
93 WSOK Standard 100 CZK bez DPH
94) Vozík paletový 750 CZK bez DPH
95) Termokamera aku DeWALT 900 CZK bez DPH
96) Pila ocaska RT-AP 1 100 CZK bez DPH
97) Kleště lisovací NL 246 250-NGT 120 CZK bez DPH
98) Elektrická varná deska 950 CZK bez DPH
99) Lisovací kleště 900 CZK bez DPH
100) Toshiba Satellite Pro C50 400 CZK bez DPH
101) Stahovák ramenný 2 100 CZK bez DPH
102) Elektr. vysavač ISS35-S-Fpříslušenstvim 2 700 CZK bez DPH
103) Zvedák 15T 1 200 CZK bez DPH
104) Měřidlo 700 CZK bez DPH
105) Stahovák tříramenný 950 CZK bez DPH
106) Fujitsu Esprimo P900 1 000 CZK bez DPH
107) Toshiba Tecra Z50 2 500 CZK bez DPH
108) Chladnička PHILCO 750 CZK bez DPH
109) Smaltovaná tabule 600 CZK bez DPH
110) Sprejový značkovací přístroj 950 CZK bez DPH
111) Utahovák příklepový 1 000 CZK bez DPH
112) Bruska úhlová 2100 W 750 CZK bez DPH
113) GPS navigace 100 CZK bez DPH
114) GPS navigace 100 CZK bez DPH
115) Rudl 250 CZK bez DPH
116) Odvíječ plastové pásky 2 ks 950 CZK bez DPH
117) Odvíječ kovový ohýbaný 2 ks 350 CZK bez DPH
118) Mikrovlnná trouba TR MM15 150 CZK bez DPH
119) Toshiba Satellite Pro R50 1 800 CZK bez DPH
120) Chladnička WA 500 CZK bez DPH
121) Toshiba Satellite Pro R50 1 800 CZK bez DPH
122) Počítač ProDesk 900 CZK bez DPH
123) Monitor 300 CZK bez DPH
124) Hasicí přístroje 14 ks 3 080 CZK bez DPH
125) HUAWEI Y6 250 CZK bez DPH
126) Lisovací kleště 650 CZK bez DPH
127) Reflektor 1 900 CZK bez DPH
128) Hasicí přístroj 250 CZK bez DPH
129) Lisovací kleště 300 CZK bez DPH
130) Nabíječka autobaterií 12-24V 700 CZK bez DPH
131) Pistole horkovzdušná HG 18 VT 300 CZK bez DPH
132) Ráčna 850 CZK bez DPH
133) Průměrka Nestle 0 CZK bez DPH
134) Průměrka Nestle 2 ks 1 100 CZK bez DPH
135) Průměrka Nestle 2 ks 1 100 CZK bez DPH
136) Pásmo 15m 3 ks 1 350 CZK bez DPH
137) Pásmo 20m 200 CZK bez DPH
138) Popelník stříbrný 250 CZK bez DPH
139) Paletový vozík 2 400 CZK bez DPH
140) Tiskárna s adaptérem 600 CZK bez DPH
141) HP-vybaveni zasedačky 1 700 CZK bez DPH
142) Vysoušeč rukou bílý 1 600 CZK bez DPH
143) Nokia 108 80 CZK bez DPH
144) Vozíky na pilnici 2 ks 8 800 CZK bez DPH
145) Stojan na jízdní kola 1 100 CZK bez DPH
146) Popelnice 300 CZK bez DPH
147) Čárové generátory 2 200 CZK bez DPH
148) Zpomalovací práh. 0 CZK bez DPH
149) Vrták stupňový 650 CZK bez DPH
150) Detektor cigaretového kouře 150 CZK bez DPH
151) Notebook Lenovo 850 100 CZK bez DPH
152) Mazací soustava pro plnění ručních lisů 450 CZK bez DPH
153) Mazací soustava pro plnění ručních lisů 450 CZK bez DPH
154) Kompresor 501 1 400 CZK bez DPH
155) Nástěnné panely 2 ks 1 500 CZK bez DPH
156) Průměrka 850 CZK bez DPH
157) Pila 135 1 400 CZK bez DPH
158) Kukla samostmívací 350 CZK bez DPH
159) Office Mac 2016 0 CZK bez DPH
160) Paletový vozík 2 400 CZK bez DPH
161) Mobilní telefon Samsung E 1200R 40 CZK bez DPH
162) Mobilní telefon Samsung S5611 150 CZK bez DPH
163) Huawei Y6 200 CZK bez DPH
164) Telefon ISKRA 100 CZK bez DPH
165) Samsung S5610 120 CZK bez DPH
166) Samsung Galaxy S-7 50 CZK bez DPH
167) Pistole sponkovací NOVUS J-16EADHG 1 000 CZK bez DPH
168) Aku stěrka 450 CZK bez DPH
169) Prodlužovací sada pro aku stěrku 150 CZK bez DPH
170) Klozet kombinovaný EKO 850 CZK bez DPH
171) Napínací přístroj 950 CZK bez DPH
172) Nůžky HSE 42 800 CZK bez DPH
173) Motorová pila MS 311 2 000 CZK bez DPH
174) Lednička Whirpool 900 CZK bez DPH
175) Radiátor Korado 250 CZK bez DPH
176) Vidlice 950 CZK bez DPH
177) Alex N zásuvkový díl 36 x 70 cm bílá 1 900 CZK bez DPH
178) Kullen N komoda/3 zásuvky 70 x 72 bílá 1 500 CZK bez DPH
179) Dombas NN skř. 140 x 181 bílá 1 600 CZK bez DPH
180) Elektroměr ELS 80A 350 CZK bez DPH
181) Skrutkovač aku MAKITA 1 100 CZK bez DPH
182) Průměrka Nestle 0 CZK bez DPH
183) Průměrka Nestle 0 CZK bez DPH
184) Tablet Lenovo A 10 1 000 CZK bez DPH
185) Tablet Lenovo A10 100 CZK bez DPH
186) Huawei Y6 150 CZK bez DPH
187) Stojánková baterie 600 CZK bez DPH

Celkem bez DPH: 175.630,00 Kč
Celkem s DPH 21%: 212.512,30 Kč

(dále také jen „předmět dražby“)

Předmět dražby uvedený shora byl podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), navrhovatelem dražby zahrnut do soupisu majetkové podstaty dlužníka společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2627.

Movité věci, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jsou ve výlučném vlastnictví společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2627.

Způsob zpeněžení movitých věcí a volba dražebníka byla navrhovatelem provedena v souladu s pokynem zajištěného věřitele společností SPORT RELAX E&S spol. s r.o., IČ: 268 04 735, se sídlem Poděbradova 751/2, 784 01 Litovel, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 26449, ze dne 24.3.2021.

Soubor nemovitých věcí a movitých věcí se bude dražit jako jeden celek.

Posudky movitých věcí jsou uloženy na portálu www.okdrazby.cz u dražby označené D 7/2021.
Lokalita: U Pily č.p. 918, 783 91 Uničov
Datum konání: 4.8.2021 v 13:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  49.650.000,- Kč  74.463.287,- Kč  5.900.000,- Kč  115.050.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz