D 19/2021 - Rodinný dům v obci Hradešice (on-line)
Popis: • Pozemek parc. č. St. 38/2 o výměře 514 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany nemovitá kulturní památka, pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně,
Součástí je stavba: Hradešice, č.p. 47, rodinný dům
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 38/2,
• Pozemek parc. č. 23/1 o výměře 741 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrany pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně, zemědělský půdní fond,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 204, v katastrálním území a v obci Hradešice, okres Klatovy, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.


Oceňovaný objekt je součástí památkově chráněné usedlosti ev.č. 3. To je tradiční zemědělská usedlost Horažďovicka klasického dispozičního uspořádání. Štítové průčelí obytného domu zdobené čabrakovými motivy představuje ukázku lidové architektonické výzdoby 19. století. Areál usedlost se nachází v jihozápadním rohu návsi. Skládá se ze štítově orientovaného obytného stavení, na které navazují chlévy. Od jihozápadu uzavírá areál bývalá stodola, od severozápadu a jihovýchodu ohradní zeď.
Obytná budova če. 3 (pův. čp. 14) je z kamene zděná štítově orientovaná přízemní stavba, má obdélný půdorys, krytá je sedlovou střechou.
Na obytné stavení navazuje obdélná zděná stavba se sedlovou střechou krytou bobrovkami kladenými dvojitě na řídké laťování, hřeben je položený oproti obytnému stavení mírně níž.
Oceňovaný objekt – bývalá stodola (dnes č.p. 47) je kamenné obdélné stavení uzavírající areál ze severozápadu, v jihovýchodní části je novodobě adaptováno pro obytné účely – památková ochrana zřejmě ustoupila do pozadí.
Usedlost uzavírá areál od jihovýchodu a severozápadu ohradní zeď zděná z lomového kamene se značným podílem velkých kamenů, neomítaná. Koruna zdi (i celá zeď) je místy nesoudržná. Původní brána, která se nacházela vlevo od obytného stavení, byla zbořena a nahrazena železnými vraty.
Památkově chráněno je od 25. března 1964.
Dům je více než 100 let starý, technický stav je zanedbaný a zhoršený v důsledku nedostatečně prováděné údržby (střešní krytina zřejmě původní – téměř v havarijním stavu, vybavení neodpovídá současným standardům, ale ani památkově chráněnému objektu (plastová okna, ocelové zárubně, ÚT na tuhá paliva, trubky vedené po zdi, dozdívky ytong).
Dispozičně 4+1, napojení na obecní vodovod a rozvod elektro, kanalizace do žumpy.
Lokalita: Hradešice č.p. 47, 341 01 Hradešice
Datum konání: 14.10.2021 v 10:00 Hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  500.000,- Kč  625.000,- Kč  150.000,- Kč  645.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz