D 18/2021 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rekreační objekt v obci Babice (on-line)
Popis: • Pozemek parc. č. St. 175 o výměře 41 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Babice, č.e. 112, rod. rekr
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 175,
• Pozemek parc. č. 89/5 o výměře 1084 m2, vedený jako lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa,
• Pozemek parc. č. 409 o výměře 25 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 282, v katastrálním území a v obci Babice, okres Praha-východ, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ.


Rekreační objekt je samostatnou stavbou a má jedno nadzemní podlaží. Stavba není podsklepena, nachází se zde menší půda a nemá vybudované obytné podkroví. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1938.
Základy rekreačního objektu jsou betonové, konstrukce objektu je dřevěná srubová, stropy jsou podbité dřevěnými deskami. Rekreační objekt má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří IPA a klempířské prvky nejsou instalovány. Zateplení pláště není provedeno. Dispozičně je rekreační objekt řešen jako 2+kk. V rekreačním objektu se nachází zádveří o výměře 2,50 m2, pokoj o výměře 18,10 m2, pokoj s kuchyňským koutem o výměře 14,60 m2, zvenčí je přístupné WC o výměře 3,20 m2. Podlahová plocha činí 38,40 m2.
Vnitřní povrchy stěn jsou tvořeny dřevěným obitím. Jsou zde jednoduchá dřevěná okna. Na WC je klasická toaleta, koupelna v objektu není. Zárubně dveří jsou dřevěné. V kuchyni je instalována kuchyňská linka částečně s vestavěnými spotřebiči. Podlahy jsou kryty koberci, PVC.
Do objektu je zavedena elektřina o napěti 230V. Voda je dostupná ze studny, není však přivedena do chaty. Odpady jsou svedeny do jímky. Na hranici pozemku je dostupná kanalizace a plyn. V objektu je topeni řešeno lokálně kamny. Objekt nedisponuje zdrojem teple vody.
Rekreační objekt je před rekonstrukci. Prošel v minulosti částečnými úpravami (v roce 1976), před 30ti lety byla provedena nová střecha, která má 2 roky novou krytinu. V roce 1988 byla přistavěna přístavba s WC, před 15 lety byly měněny rozvody elektřiny. Nyní je však údržba minimální až zanedbaná, hlavni vadou je špatná podlaha, která se dle sdělení vlastníka místy propadá. Objekt má původní okna, podstandardní vybavení, nese stopy vlhkosti a zatékání (dnes již opraveno).
Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny, oploceni pozemku je pletivové a dřevěné. Pozemek je svažitý. K objektu je bezproblémový přistup po zpevněné obecní cestě. Je zde omezena možnost parkováni v blízkosti objektu.
Součástí jsou tyto venkovní stavby: dřevěná kůlna 21,4 m2.
Objekt je postaven na západním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně – rekreační zóně. V obci je minimální vybavenost – MŠ, obchod, další služby a sportoviště jsou v místě dostupné v rámci areálu soukromé školy OPEN GATE. V místě je zastávka příměstských autobusových spojů.
Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.
Lokalita: U Výmoly č. ev. 112, 251 01 Babice
Datum konání: 20.10.2021 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  920.000,- Kč  1.150.000,- Kč  150.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz