D 5/2020 - Podíl v hodnotě 50 % na likvidačním zůstatku společnosti POISE s.r.o. "v likvidaci" (on-line)
Popis: Podíl na likvidačním zůstatku obchodní společnosti POISE s.r.o. " v likvidaci", IČ: 25850253, se sídlem Pionýrská 991/22, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 21657, v hodnotě 50 %, odpovídající jejímu zcela splacenému vkladu do základního kapitálu ve výši 50.000,- Kč po paní Haně Šíblové.

Lokalita: Pionýrská 991/22, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Datum konání: 20.10.2021 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1,- Kč  1,- Kč  0,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz