D 16/2020 - Rodinný dům v obci Letovice (on-line)
Popis: • Pozemek parc. č. St. 19 o výměře 591 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Kněževísko, č.p. 16, rodinný dům
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 19,
• Pozemek parc. č. St. 32 o výměře 24 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 32,
• Pozemek parc. č.133/1 o výměře 1391 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Pozemek parc. č.133/3 o výměře 590 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 152, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Boskovice, v katastrálním území Kněževísko, v obci Letovice, Okres Blansko.

Rodinný dům č.p. 16: jedná se o samostatně stojící, částečně přízemní a částečně patrový rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a střešními okny. Okna domu jsou plastová. Vstupní dveře domu jsou dřevěné prosklené. Stáří budovy je přes 100 let. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.
V 1. NP domu se nachází:
Pokoj 28,20 m2, kuchyň 27,22 m2, chodba 12,22 m2, předsíň 5,05 m2, WC 6,19 m2, komora 2,92 m2, chodba 9,76 m2, předsíň 10,45 m2, sauna 5,72 m2, koupelna 8,66 m2.
Ve 2. NP domu se nachází:
Pokoj 20,49 m2, pokoj 28,65 m2, pokoj 26,82 m2, chodba13,09 m2, pokoj 6,35 m2, šatna 4,63 m2.
V podkroví domu se nachází:
Pokoj 29,87 m2,
Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelna je se sprchovým koutem a s WC. Druhé WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a studny (nefunkční). Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední na tuhá paliva (nefunkční kotel) a lokální elektrické – přímotopy. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.
Pozemky jsou mírně svažité až svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, kolna, kolna, přístřešek, studna (hloubka cca 18 m) a garáž. Konstrukce garáže je zděná. Střecha garáže je sedlová. Vrata garáže jsou plechová dvoukřídlá. Podlaha v garáži je pokrytá keramickou dlažbou. Konstrukce kolny je smíšená. Střecha kolny je sedlová.
Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 134/1 ve vlastnictví města Letovice.

Lokalita: Kněževísko č.p. 16, 679 61 Letovice
Datum konání: 20.10.2021 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.876.000,- Kč  2.345.000,- Kč  250.000,- Kč  2.900.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz