D 20/2021 - Byt 2+1 a podíl 7/125 na pozemku v obci Klatovy (on-line)
Popis: • Bytová jednotka č. 271/7 zapsaná na listu vlastnictví č. 3441, vymezená v budově č.p. 123, 271, zapsané na listu vlastnictví č. 429, stojící na pozemku parc. č. St. 1741 zapsaném na listu vlastnictví č. 429,
k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 56/1000 na společných částech budovy č.p. 123, 271 (bytový dům) zapsané na listu vlastnictví č. 429, příslušné k části obce Klatovy III, stojící na pozemku parc. č. St. 1741 zapsaném na listu vlastnictví č. 429,
k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 56/1000 na pozemku parc. č. St. 1741 o výměře 330 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 429,

jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Klatovy, v katastrálním území a v obci Klatovy, okres Klatovy,

• Spoluvlastnický podíl ve výši 7/125 na pozemku parc. č. 247/4 o výměře 305 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,

jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 11734, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Klatovy, v katastrálním území a v obci Klatovy, okres Klatovy.

Bytový dům je postaven v zastavěné části města Klatovy, část Klatovy III, v blízkosti centra města, při zpevněné komunikaci ul. Kollárova, s hlavním vstupem do domu ze severní strany (z parc.č. 3443/1 ve vlastnictví město Klatovy). Bezprostřední okolí je běžně prostorné, s možností parkování, se vzrostlými stromy, se zástavbou převážně bytovými domy a občanskou vybaveností. Bytový dům je podsklepený, má čtyři nadzemní podlaží, dům byl postaven přibližně v sedmdesátých letech min. století, je zděný s valbovou střechou, bez výtahu, napojen na dostupné inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektro, plyn, teplo). Jižně za domem je
pozemek parc.č. 247/4 ve spoluvlastnictví, užívaný jako zahrada.
Město Klatovy patří administrativně pod okres Klatovy a náleží pod Plzeňský kraj. Klatovy jsou obcí s rozšířenou působností, počet obyvatel přibližně 22 230, v Klatovech je dobrá občanská a technická vybavenost (Městský úřad, pošta, veřejný vodovod, kanalizace, plynofikace, kulturní zařízení, mateřská škola, základní školy, střední školy, nemocnice a lékařské ordinace, obchodní centra a prodejny, sportovní zařízení, autobusová a železniční doprava).

Bytová jednotka velikosti 2+1 o ploše bytu 55,53 m2 ve 4. nadzemním podlaží (3. patro, poslední) bytového domu. V bytě je předsíň do "L" (9,27m2, ker. dlažba, okno na sever), vlevo je koupelna (3,39m2, ker. dlažba, vana, umyvadlo, karma), za koupelnou WC (0,82m2, okno na sever), z předsíně vpravo je pokoj (12,90m2, koberec, okno na jih) a druhý pokoj, který je přístupný z kuchyně (18,10m2, koberec, okno na jih), rovně z předsíně kuchyně (10,34m2, PVC, okno na východ, kuchyňská linka, sporák), za kuchyní je spíž (0,71m2, ker. dlažba, okno na sever). K užívání bytu náleží sklep o ploše 1,40m2.
Vytápění bytu je ústřední teplovodní do radiátorů z dálkového zdroje, ohřev vody karmou v koupelně, okna dřevěná, dveře náplňové do kovových zárubní, v kuchyni kuchyňská linka, sporák, v koupelně umyvadlo, vana, WC samostatné. Byt je v původním stavu, morálně již zastaralý. Byt je trvale užíván k bydlení.

Podlahové plochy:
předsíň: 9,27 m2
koupelna: 3,39 m2
WC: 0,82 m2
pokoj: 12,90 m2
pokoj: 18,10 m2
kuchyně: 10,34 m2
spíž: 0,71 m2
sklep: 1,12 m2
Započítaná podlahová plocha bytu (včetně sklepu): 56,65 m2
Lokalita: Kollárova 271, 339 01 Klatovy
Datum konání: 18.11.2021 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.594.000,- Kč  2.390.000,- Kč  150.000,- Kč  2.600.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz