D 29/2021 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt o velikosti 3+1 v obci Pohořelice (on-line)
Popis: • Bytová jednotka č. 171/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 3162, vlastnictví jednotky vymezené podle občanského zákoníku, podíl na společných částech nemovitosti 7740/30040,

Vymezeno v:
Pozemek parc. č. 1646 o výměře 476 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Pohořelice, č.p. 171, bytový dům,
pozemek a stavba jsou zapsané na listu vlastnictví č. 3161,

jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-venkov, v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, v obci Pohořelice, okres Brno-venkov.

Bytová jednotka č. 171/4 je umístěná v bytovém domě č. p. 171 vč. spoluvlastnického podílu id. 7740/30040 na společných částech domu a na pozemku parc. č. 1646 včetně příslušenství, vše evidováno v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice.
Jedná se o bytový dům se dvěma nadzemními podlažími a jedním podlažím podzemním. Bytový dům obsahuje celkem 4 bytové jednotky. Oceňovaná jednotka je umístěna ve 2.NP. Dispozičně je řešena jako 3+1 (předsíň, kuchyně, 3x pokoj, koupelna, chodba, spíž).

Oceňované nemovitosti jsou v rámci města Pohořelice situovány při ulici Brněnská – páteřní komunikaci, vedoucí do centra města. Ulice je značně frekventovaná s vysokým počtem projíždějících vozidel. Okolní zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy, doplněnými o komerční objekty a objekty občanské vybavenosti. Bytový dm je situován v blízkosti řeky Jihlavy. Dle CAP – průvodce pro zjištění nebezpečí výskytu povodně se bytový dům s oceňovanou jednotkou nachází v území zóny 2, tedy zóny s nízkým nebezpečím výskytu povodně/záplavy. Nejbližší autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti 150 m. Centrum města je od oceňovaných nemovitých věcí vzdáleno přibližně 400 m.

Lokalita: Brněnská 171, 691 23 Pohořelice
Datum konání: 16.3.2022 v 10:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  3.016.000,- Kč  3.770.000,- Kč  300.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz