D 19/2020 - Byt 2+1 s prostorem se stáním pro dva osobní vozy v obci Ostrov (on-line)
Popis: • Bytová jednotka č. 1088/7 zapsaná na listu vlastnictví č. 5268, vymezená v budově č.p. 1087, 1088 zapsané na listu vlastnictví č. 2659, stojící na pozemku parc. č. St. 933 zapsaném na listu vlastnictví č. 2659,
k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 715/22912 na společných částech budovy č.p. 1087, 1088 (bytový dům) zapsané na listu vlastnictví č. 2659, příslušné k části obce Ostrov, stojící na pozemku parc. č. St. 933 zapsaném na listu vlastnictví č. 2659,
k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 715/22912 na pozemku parc. č. St. 933 o výměře 748 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 2659,

• Spoluvlastnický podíl o velikosti 35/550 na: jiném nebytovém prostoru č. 1088/102 zapsaném na listu vlastnictví č. 5248, vymezeném v budově č.p. 1087, 1088 zapsané na listu vlastnictví č. 2659, stojící na pozemku parc. č. St. 933 zapsaném na listu vlastnictví č. 2659,
k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 550/22912 na společných částech budovy č.p. 1087, 1088 (bytový dům) zapsané na listu vlastnictví č. 2659, příslušné k části obce Ostrov, stojící na pozemku parc. č. St. 933 zapsaném na listu vlastnictví č. 2659,
k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 550/22912 na pozemku parc. č. St. 933 o výměře 748 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 2659,

jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním pracovištěm Karlovy Vary, v katastrálním území Ostrov nad Ohří, v obci Ostrov, Okres Karlovy Vary.

Bytová jednotka č. 1088/7 je o velikosti 2+1 je v 2. NP, vnitřní vybavení: otopná tělesa, WC mísa, vybavení koupelny - vana a umyvadlo, kuchyň - kuchyňská linka, sporák. Součástí bytové jednotky jsou nenosné příčky, vnitřní okna a dveře nacházející se uvnitř jednotky, vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken, podlahová krytina, vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) včetně uzavíracích ventilů, kromě stoupacích vedení. Jednotka je ohraničena vstupními dveřmi, hlavními uzavíracími ventily SV, TUV, plynu a el. pojistkami pro jednotku.
Výměry místností: kuchyně 11,00 m2, pokoj 18,00 m2, pokoj 17,90 m2, předsíň 14,10 m2, koupelna 3,10 m2, WC 0,90 m2, sklep 3,25 m2. Užitná plocha je o výměře 71,50 m2.
Jednotka je převážně v původním stavu. Opravy a výměny - nová plastová okna a fasáda. Jednotka je běžně udržovaná se standardním vybavením a opotřebením úměrným stáří. Při místním šetření nebyly zjištěny závady bránící užívání.

Jiný nebytový prostor č. 1088/102 se samostatnými garážovými vraty je přístupný z boční strany domu. Tento společný nebytový prostor se stáním pro dva osobní vozy v minulosti nejspíš sloužil pro opravy vozidel vlastníků bytových jednotek a není výlučně užíván vlastníkem oceňované jednotky (spoluvlastnický podíl 35/550). Na tento společný prostor je z pohledu ocenění pohlíženo jako na další společné prostory domu, jako jsou kočárkárna, mandlovna, prádelna, které mírně zvyšují přidanou hodnotu jednotky, ale jejich využívání majitelem oceňovaného bytu je omezeno výší vymezeného spoluvlastnického podílu.

Bytová jednotka i podíl na nebytovém prostoru, který je veden na samostatném listu vlastnictví, jsou v porovnání oceňovány jako jeden celek, a to z důvodu, že minoritní podíl na nebytové jednotce má spíše charakter rozšíření společných částí domu s jinak stanoveným spoluvlastnickým podílem.

Dům byl dle informací majitele postaven cca v roce 1970. Stavba byla vybudována podle typového projektu, svislé konstrukce i stropy jsou panelové, střecha svažitá se standardní krytinou a klempířskými prvky z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější povrchy s novým fasádním nátěrem, schodiště a podesty jsou železobetonové. Je zavedena el. instalace světelná i motorová, instalován bleskosvod, rozvedena teplá i studená voda, plyn a napojeny odpady do veřejné kanalizace. V domě není výtah. Stav objektu je úměrný stáří a při místním šetření nebyly zjištěny závady bránící užívání.
Okolní zástavbu tvoří obdobné obytné domy a občanská vybavenost. Ve městě je potřebná občanská vybavenost včetně školství, zdravotnictví, kultury a sportu. Z pohledu oceňované nemovitosti se jedná o polohu velmi dobrou - v městské části nedaleko centra s udržovanou zelení kolem domů a dostupnou infrastrukturou v blízkém okolí.
Společné části domu tvoří:
- základy včetně izolací
- svislé a vodorovné konstrukce
- střecha včetně celé skladby
- schody, průčelí, fasády, chodby, schodiště, okna a dveře přístupné ze spol. částí
- ležaté a svislé rozvody tepla, teplé vody, studené vody vč. hydrantů, kanalizace
- rozvody plynu, elektřiny, STA vč. domovních rozvodů
- domovní telekomunikační a elektroinstalační rozvody
- vzduchotechnika, dále pak společné sklepní prostory
- bleskosvod, odvodnění střechy, klempířské konstrukce, vylézáky na střechu
- domovní instalační prostory.

Lokalita: Vančurova 1088, 363 01 Ostrov
Datum konání: 16.3.2022 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.167.000,- Kč  1.750.000,- Kč  200.000,- Kč  1.930.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz