D 22/2021 - Byt 2+1 v obci Běleč (on-line)
Popis: • Bytová jednotka č. 43/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 330, vymezená v budově č.p. 43, zapsané na listu vlastnictví č. 311, stojící na pozemku parc. č. St. 122 zapsaném na listu vlastnictví č. 311,
k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 9199/37408 na společných částech budovy č.p. 43 (bytový dům) zapsané na listu vlastnictví č. 311, příslušné k části obce Běleč, stojící na pozemku parc. č. St. 122 zapsaném na listu vlastnictví č. 311,
k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 9199/37408 na pozemku parc. č. St. 122 o výměře 191 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 311,

jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor, v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, v obci Běleč, okres Tábor.

Bytová jednotka č. 43/4 je bytová jednotka dispozice 2+1, nacházející se ve 2. nadzemním podlaží zděného objektu s celkem jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Střecha je sedlová, krytina z plechu, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí. Fasáda je vápenná stříkaná, schody jsou terasové, výtah v domě není. Okna jsou plastová, vnitřní dveře plné a prosklené, podlahy jsou z dlažby, PVC a koberců. WC je splachovací, koupelna s vanou. Kuchyň je s linkou, sporák. Vytápění je ústřední etážové, kotel na pevná paliva. Teplá voda je z boileru. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci. Objekt je ze 60.roků, v posledních 20 letech byl byt průběžně modernizován. Naposledy v roce 2019 byla vyměněna okna, v roce 2015 kuchyň. Stav objektu je průměrný, v bytě se objevuje vlhkost a částečně plíseň.

Bytová jednotka se skládá z:
Kuchyně 17,85 m2
Pokoj 18,70 m2
Pokoj 22,54 m2
Předsíň 6,66 m2
WC 1,60 m2
Koupelna 4,55 m2
Spíž 1,60 m2
Sklem 16,19 m2
Sklep 2,30 m2
Celková plocha s příslušenstvím je 91,99 m2

Lokalita: Běleč 43, 391 43 Mladá Vožice
Datum konání: 23.3.2022 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  900.000,- Kč  1.350.000,- Kč  200.000,- Kč  1.370.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz