D 26/2021 - Podíl 1/16 na rodinném domě a podíl 1/8 na pozemcích v obci Služovice (on-line)
Popis: • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na pozemku parc. č. 1/1 o výměře 467 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,
• Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na pozemku parc. č. 1/2 o výměře 128 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Služovice, č.p. 118, rodinný dům
Stavba stojí na pozemku parc. č.: 1/2,

jak jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 110, v katastrálním území a v obci Služovice, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava,


• Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc. č. 384/32 o výměře 13201 m2, vedený jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc. č. 384/37 o výměře 1860 m2, vedený jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

jak jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 268, v katastrálním území a v obci Služovice, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.

Rodinný dům je samostatně stojící, podsklepený, zděný, dvoupodlažní objekt, odhadem z poloviny 70. let 20.stol. s plochou střechou vystavěný na místě původního objektu. Střešní krytina asfaltové pásy, klempířské konstrukce (svody, žlaby) plechové pozinkované event. s nátěrem. Okna dřevěná, dveře dřevěné náplňové, vchodové kovové, prosklené, stropní konstrukce s rovnými podhledy, fasádní omítky nezateplené s původní břízolitovou úpravou, část RD obložena dřevem, sokl částečně s obkladem z kam. pásků, vnitřní omítky vápenné, vnitřní keramické obklady v koupelnách, WC a v kuchyních. Kuchyně v 1.NP vybavena kuchyňskou linkou, dřezem, sporákem a digestoří. Vytápění zajišťují el. lokální topidla. Rozvod SV i TUV, příprava TUV v el. boileru. RD je napojen, nebo je možno napojit na veřejný rozvod elektrické energie, obecní vodovod, vlastní kanalizaci. Dispozice RD : V 1.PP skladové prostory, technické zázemí. V 1. NP je vstup, chodba, WC, koupelna, kuchyňský kout, jídelna, 3 x pokoj a schodiště do 2. NP, kde je totožná dispozice. V každém NP je k dispozici lodžie. RD je udržovaný, ale již s morálně i technicky zastaralým vybavením (rozvody, koupelny, okna, nezateplená fasáda). Venkovní úpravy v rozsahu – oplocení, zpevněné plochy okolo objektu, venkovní schodiště, přípojky inž. sítí. Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace.

Pozemky se nachází v produkčním území, jsou udržovány (orná půda užívána místním zem. podnikem/zemědělcem, nebyly předloženy žádné náj. nebo pachtovní smlouvy). Pozemky tvoří funkční celek a navazují na pozemky jiných vlastníků vedených na jiných LV a jsou součástí většího zemědělsky využívaného celku. Přístup k pozemkům je přes pozemky jiných vlastníků i z veřejné komunikace ve vlastnictví obce Služovice. Vlastník nebo osoba, která má předmět ocenění v držení nebo nájmu nebyla přítomna prohlídce předmětu ocenění, prohlídka byla provedena pouze za účasti znalce z veřejné komunikace. Veškeré popisy a informace vyplývají z prohlídky na místě samém, informace a skutečnosti o zakrytých konstrukcích a existenci podzemních částí apod. byly dle možností prohlídky a stavu nemovitostí odhadnuty.
Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z veřejné komunikace (komentář: Z veřejné komunikace a dále přes pozemky jiných vlastníků – pole).

Lokalita: Služovice č.p. 118, 747 28 Služovice
Datum konání: 25.5.2022 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  272.000,- Kč  340.000,- Kč  80.000,- Kč  312.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz