D 1/2022 - Byt o velikosti 1+1 v obci Sokolov (on-line)
Popis: • Bytová jednotka č. 1789/10 zapsaná na listu vlastnictví č. 5402, vymezená v budově č.p. 1789 zapsané na listu vlastnictví č. 4049, stojící na pozemku parc. č. 1492/126 zapsaném na listu vlastnictví č. 4049,
k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 450/17544 na společných částech budovy č.p. 1789 (bytový dům) zapsané na listu vlastnictví č. 4049, příslušné k části obce Sokolov, stojící na pozemku parc. č. 1492/126 zapsaném na listu vlastnictví č. 4049,
k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 450/17544 na pozemku parc. č. 1492/126 o výměře 256 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 4049,

jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním pracovištěm Sokolov, v katastrálním území a v obci Sokolov, okres Sokolov.

Bytová jednotka č. 1789/10: je dispozice 1+1, nacházející se ve 2.nadzemním podlaží panelového objektu s celkem jedním podzemním a osmi nadzemními podlažími. Má plochou střechu, klempířské prvky jsou úplné, plechové, bleskosvod je instalován. Fasáda je zateplená, okna jsou dřevěná. Výtah se právě instaluje nový, schody jsou terasové. Vnitřní dveře jsou náplňové, podlahy z dlažby, laminátu a parket. WC je splachovací, koupelna se sprchovým koutem. Kuchyň je s linkou a sporákem. Vytápění je ústřední dálkové, vč. teplé vody. Objekt je napojen na kompletní infrastrukturu. Dům je cca 50 roků starý, po revitalizaci. Byt by modernizován před cca 7 roky. Stav bytu je zhoršený, údržba nedostatečná.
Lokalita: Švabinského 1789, 356 01 Sokolov
Datum konání: 25.5.2022 v 10:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  645.000,- Kč  860.000,- Kč  190.000,- Kč  950.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz