D 60/2005 - Komponenty regálových systémů značky Steko, zařízení prodejny
Popis: Soubor věcí movitých obsahuje prvky regálového systému a další zařízení z bývalé prodejny. Soubor věcí movitých je uveden v příloze, viz dodatek č.1.
Lokalita: Karlovy Vary
Datum konání: 16.1.2006 v 13:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  10.000,- Kč  30.000,- Kč  3.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz