D 2/2023 - REKREAČNÍ OBJEKT V OBCI RUDNÁ POD PRADĚDEM (on-line)
Popis: Pozemek parc. č. St. 51 o výměře 1124 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Stará Rudná, č.p. 16, rod. rekr
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 51,

jak jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 141 v katastrálním území Stará Rudná, v obci Rudná pod Pradědem, okres Bruntál, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál.

Rod. rekr. č.p. 16 - znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly převzaty ze Znaleckého posudku č.1344/16 Ing. Aloise Ježíka ze dne 13.7.2016. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt rodinného domu, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo s kamenem, střecha je sedlová s plechovou krytinou, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou chybějící. Fasáda chybí. Okna jsou dřevěná a chybějící. Vnitřní vybavení se předpokládá chybějící. Stav objektu je špatný, k celkové rekonstrukci.
Lokalita: Stará Rudná 16, Rudná pod Pradědem
Datum konání: 30.3.2023 v 10:00 hod  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  480.000,- Kč  600.000,- Kč  60.000,- Kč  1.450.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz