D 62/2005 - Komponenty regálových systémů značky OZAP, zařízení prodejny
Popis: Soubor věcí movitých obsahuje prvky demontovaného regálového systému z prodejny. Soubor věcí movitých je uveden v příloze, viz dodatek č.1.
Lokalita: Opava
Datum konání: 16.1.2006 v 13:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  30.000,- Kč  65.000,- Kč  9.000,- Kč  72.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz