D 64/2005 - Soubor výpočetní techniky
Popis: Jedná se o použité movité věci.
Lokalita: Brno
Datum konání: 16.1.2006 v 14:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  40.000,- Kč  70.000,- Kč  12.000,- Kč  120.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz