D 01/2006 - Soubor pohledávek
Popis: Předmětem dražby je soubor pohledávek v celkové výši 4,833.433,80 Kč ke dni 31. prosince 2005.
Jednotlivé pohledávky nelze koupit samostatně. Všechny pohledávky se draží společně jako celek.
Lokalita: Olomouc
Datum konání: 28.2.2006 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  400.000,- Kč  400.000,- Kč  120.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz