N 01/2006 - Restaurace
Popis: Jedná se o budovu volně stojící, která je dvoupodlažní, s velmi malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. Ze zadní strany budovy je provedena ještě přístavba pro sociální příslušenství. Budova se nachází v obci Jeseník, v jeho katastrálním území Bukovice u Jeseníka a situována je na parcele číslo 264. Do objektu se vchází hlavním vstupem z čelní strany a dalším vedlejším vstupem ze zadní strany. V 1.PP je jedna místnost, která původně sloužila pro skladování piva. V 1.NP byla restaurace s kuchyní, sklad, kancelář, kotelna a uhelna, jeden menší dvoupokojový byt, sociální zařízení pro hosty a příslušné komunikační prostory se schodištěm. Ve 2.NP byl původně taneční sál s příslušenstvím. Sál je nyní pozměněn jako restaurace, s kulečníkem, barem a s příslušenstvím.
Lokalita: Bukovice u Jeseníka, okres Jeseník, Olomoucký kraj
Datum konání: 19.4.2006 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.200.000,- Kč  180.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz