N 03/2006 - Rodinný dům v Beňově
Popis: Jedná se o rodinný dům samostatně stojící, který je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. V domě se nachází jedna bytová jednotka (1+1) a další dvě neobyvatelné místnosti, vše bez základního příslušenství. Do domu se vstupuje hlavním vstupem z dvorní strany. Vstup ústí do příčné chodby, odkud vlevo je situována kuchyň a za ní ještě obývací pokoj. Napravo od chodby jsou situovány dvě místnosti, které jsou neobyvatelné. První místnost slouží ke skladování a za ní je druhá místnost sloužící jako prádelna. Obě místnosti situované vpravo od chodby jsou neobyvatelné, protože zde chybí některé základní konstrukce a části stavby.
Lokalita: Beňov, okres Přerov, Olomoucký kraj
Datum konání: 19.4.2006 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  100.000,- Kč  200.000,- Kč  30.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz