N 14/2003 - Rodinný dům v obci Dědice
Popis: Řadový krajní třípodlažní rodinný dům s plným podsklepením. V domě jsou údajně ubytovací pokoje s příslušenstvím.
Znalci nebyl vlastníkem nemovitosti umožněn vstup na pozemky a do vlastní nemovitosti.
Lokalita: Dědice, okres Vyškov
Datum konání: 3.12.2003 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  850.000,- Kč  1.700.000,- Kč  200.000,- Kč  860.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz