D 99/2006 - Soubor ochranných známek
Popis: a) zapsaná ochranná známka kombinovaná „MEDIAHALL“, číslo přihlášky 360355, číslo zápisu 273366; datum podání a práva přednosti 19.10.2004
b) zapsaná ochranná známka kombinovaná „Pro Tec cs s.r.o.“, číslo přihlášky 360354, číslo zápisu 275195; datum podání a práva přednosti 19.10.2004
c) zapsaná ochranná známka kombinovaná „ProTec cs s.r.o. MEDIAHALL Nejlepší ceny ve městě!“, číslo přihlášky 358825, číslo zápisu 273180; datum podání a práva přednosti 27.8.2004
d) zapsaná ochranná známka slovní „INTERSTAR“, číslo přihlášky 188326, číslo zápisu 257036; datum podání a práva přednosti 6.2.2003
e) zapsaná ochranná známka slovní „INSPIRA“, číslo přihlášky 188325, číslo zápisu 257035; datum podání a práva přednosti 6.2.2003
umístění: přihlášeno společností Pro Tec cs, s.r.o. u Úřadu průmyslového vlastnictví
Lokalita: Brno
Datum konání: 28.2.2006 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.000,- Kč  1.000,- Kč  300,- Kč  102.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz