N 10/2006 - Dům v Milíně
Popis: Jedná se o budovu, která je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Do objektu se vchází hlavním vstupem z čelní strany do prostoru obchodu a dalšími vedlejšími vstupy z dvorní strany do místností příslušenství a do bytových prostor. V 1.NP jsou v uliční části čtyři obchodní místnosti a nefunkční příslušenství. Ve dvorním křídle pak je situována bytová jednotka (4+1) s příslušenstvím.
Lokalita: Milín, okres Příbram, Středočeský kraj
Datum konání: 23.5.2006 v 10:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  450.000,- Kč  700.000,- Kč  130.000,- Kč  500.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz