N 36/2003 - Zemědělské objekty v obci Rapotice
Popis: Soubor nemovitostí Zemědělského družstva Rapotice: vepřín, kravín, ocelokolna a úpravna, bývalý teletník.
Lokalita: Rapotice, okres Třebíč
Datum konání: 3.12.2003 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  375.000,- Kč  750.000,- Kč  100.000,- Kč  750.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz