N 13/2006 - Rodinný dům v Bystřici pod Hostýnem
Popis: Jedná se o rodinný dům samostatně stojící, který je jednopodlažní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše s valbami. Dům se nachází v ulici „Na samostatnosti”. Okolní V domě se pravděpodobně nachází jedna bytová jednotka s příslušenstvím o velikosti asi (3+1). K rodinnému domu dále náleží garáž, vedlejší stavba (voliera), studna, běžné venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky. Znalci nebyl umožněn vstup do vlastní nemovitosti, ani na oceňované pozemky.
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž, Zlínský kraj
Datum konání: 15.6.2006 v 10:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.100.000,- Kč  180.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz