N 14/2006 - Rodinný dům v Dubí
Popis: Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený dům, se sedlovou střechou, bez využití podkrovními místnostmi. Objekt je zděný z převážně smíšeného (1.PP) či cihelného (1.NP a 2.NP) zdiva, stropy jsou v celém objektu rovné, v 1.PP na bázi železobetonu, jinak rovné, dřevěné trámové opatřené zaomítnutým podhledem, krytina střechy je z osinkocementových šablon na prkenné bednění, klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou břizolitové s kamenným soklem.
Objekt je využit pouze k obytným účelům, jsou zde situovány 2 bytové jednotky, každá v jednom NP, každá o velikosti 1 + 1, je zde však společné sociální zařízení, objekt lze tedy charakterizovat jako rodinný dům.
Lokalita: Běhánky, obec Dubí, okres Teplice, Ústecký kraj
Datum konání: 14.6.2006 v 15:00 hotel PRINCE DE LIGNE, Zámecké náměstí 136/8, 415 01 TEPLICE.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.100.000,- Kč  200.000,- Kč  700.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz