N 17/2006 - Rodinný dům v Litovli
Popis: Jedná se o rodinný dům řadový vnitřní, který je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Dům se nachází v obci i v katastrálním území Litovel, situován je při ulici „Švédská” na stavební parcele číslo St. 86/2. Do domu se vchází hlavním vstupem z uliční strany, který ústí do příčné chodby, odkud je přístup vpravo do průchozí kuchyně a dále pak do jediného pokoje. Žádné další prostory, místnosti, nebo jakékoliv příslušenství se v domě nenachází.
Lokalita: Litovel, okres Olomouc, Olomoucký kraj
Datum konání: 19.7.2006 v 11:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  50.000,- Kč  100.000,- Kč  15.000,- Kč  50.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz