N 18/2006 - Bývalá pilnice ve Velkých Karlovicích
Popis: Jedná se o samostatně stojící budovu jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Budova se nachází v obci Velké Karlovice a v katastrálním území Malé Karlovice. Situována je na stavební parcele číslo St. 436. Okolní zástavbu tvoří obdobné provozní budovy a rodinné domy se zahradami. Stavba původně sloužila od roku 1960 jako kravín. V roce 1995 byla budova přebudována na pilnici a sloužila pro řezání kulatiny. V objektu byl umístěn katr, zkracovací pila, protahovací hoblovací stroj, zařízení na posuv kulatiny a pod. Veškeré technologické zařízení bylo demontováno a nyní zde chybí. V budově jsou prostory přípravna, kancelář, skladiště, malá dílna, elektrorozvodna a pilnice.
Lokalita: Malé Karlovice, okres Vsetín, Zlínský kraj
Datum konání: 20.7.2006 v 12:00 salonek hotelu Vsacan Vsetín, Žerotínova 1114, 755 01 Vsetín.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  400.000,- Kč  800.000,- Kč  120.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz